English
  דף הבית צור קשר לגלריית תמונות
מפת האתר


חדשות האתרכנס חירום של מנהלי המוסדות נערך ברכסים

המצב הקשה של המוסדות וההתמודדות היום יומית עם חוסר בשעות הוראה וחובות עצומים להסעות התלמידים, הביאו את המנהלים להשתתף בכנס חירום שנערך בתלמוד תורה "דרכי תורה" ברכסים. בכנס ניתנה סקירה על המצב הכללי של המוסדות והכיוונים האפשריים בעתיד בגלל הגזירות החדשות של הממשלה על מוסדות התורה (אין שעות מנכ"ל, אין הסעות מרוכזות) והמשמעות של פתיחת זרם ממלכתי חרדי במשרד החינוך. מסקנת הכנס הייתה שאין להסתמך רק על המאמצים המרוכזים של הרשת אלא לפעול בכוחות משותפים לבנות מערך גיוס כספים חיצוני בעזרת ה' יתברך. נמסרה למשתתפים סקירה על הפעולות שנעשו עד עכשיו והוחלט על צעדים מעשיים נוספים.


Treenet