עברית
דף הבית צור קשר לגלריית תמונות
מפת האתר
אודות אל גליל

Yosef Politi - El-Galil founder
Principal of Nachliel, Migdal HaEmek
 
Shimon Nagar
Principal of Od Yosef Chai, Beit She’an

Oded Shabzi
Principal of Moreshet HaTorah, Haifa
 
Asher Toledano
Principal of Yaldei Chen, Yavniel

Yitzchak Malka
Principal of Kol Yehuda, Chatzor
 
David Levy
Principal of Be’er Chaim, Maalot

Yaakov Azrieli
Principal of Darkei Torah, Rechasim
 
Ami Iluz
Principal of Birkas Yisrael, Akko

Michael Ayash
Principal of Yated haTeshuva, Tzefat
 
Eliyahu Vizan
Principal of Rambam, Teveria

Treenet