English
  דף הבית צור קשר לגלריית תמונות
מפת האתר


פרחי כהונה, צפת


ברכת ישראל, עכודרכי תודה, רכסים
אודות אל גליל

הארגון "אל גליל" הוקם בשנת תשס"ו על ידי עשרה מנהלי מוסדות תורניים בגליל, כארגון גג שמטרתו לקדם ולפתח את מוסדות החינוך האלה. מוסדות החינוך הללו, העוסקים בחינוכם של למעלה מ- 3500 תלמידים, פרוסים בעשרה יישובים בכל רחבי הגליל, וקולטים תלמידים מ- 50 ישובים בסביבותיהם.

מוסדות החינוך הוקמו במסירות נפש לפני כעשרים שנה, על ידי המנהלים אשר ראו לנגד עיניהם את המשימה הגדולה של הרבצת תורה וקירוב משפחות ליהדות, דווקא באזור הגליל אשר יש לו עבר יהודי מפואר של נביאים תנאים ואמוראים שחיו ופעלו בו, ותורתם מאירה לדורות את עולם הרוח היהודי.

די אם נזכיר את המשנה שנחתמה בבית שערים, את התלמוד הירושלמי שחובר על ידי רבי יוחנן וחכמי דורו בטבריה, את השולחן ערוך שנכתב על ידי מרן הבית יוסף- רבי יוסף קארו שחי בצפת, את מקובלי צפת המפורסמים- האר"י הקדוש, הרמ"ק, ר' שלמה אלקבץ ועוד חכמים וגאונים רבים בכל הדורות.

קברי הצדיקים הרבים הפזורים ברחבי הגליל, הם עדות מרטיטה לעברו היהודי המפואר של הגליל, ומשמשים אבן שואבת לרבבות יהודים הבאים להתפלל אצלם, ובין הידועים שבהם ציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון ורבי מאיר בעל הנס בטבריה.

אולם, בניגוד לעבר המפואר, מצבו היום של הגליל שונה לגמרי. חלקו הגדול של הגליל מאוכלס בכפרים וישובים ערביים ודרוזים, הגדלים בקצב מהיר ומאיימים להפוך את אזור הגליל לאזור בו יהפכו היהודים למיעוט. משפחות יהודיות רבות נוטשות את הגליל ובערים יהודיות מסוימות הולכות ונתפסות דירותיהם בידי משפחות ערביות. רק חיזוק הזהות היהודית יכול לגרום למשפחות יהודיות להישאר בגליל, ותפקיד זה ממלאים מוסדות החינוך התורניים בהצלחה רבה, כאשר הם הופכים למרכזים קהילתיים, בהם נעשית לא רק עבודה חינוכית עם התלמידים, אלא אף פעולות רבות עם הוריהם, פעולות המקנות סיוע ותמיכה רוחנית וגשמית לאלפי המשפחות האלה.

עבודה מסורה זאת מצריכה משאבים רבים. הבאתם של אלפי תלמידים מ- 50 ישובים יום יום למוסדות החינוך בהם הם לומדים, מצריכה השקעה עצומה בהסעות בין יישוביות. רק כ- 60% מהעלות ממומן על ידי משרד החינוך באמצעות רשת החינוך התורני ועם ההפרש על המנהלים להתמודד. מצבם הכלכלי של רוב המשפחות קשה ואין בכוחם לממן את הסכומים החסרים.

הארכת יום הלימודים בכדי שהתלמידים והתלמידות לא יסתובבו ברחובות, מצריכה השקעה בשעות לימוד, הזנה וחוגים מגוונים. השגת מורים ומורות טובים ואף הבאת מורים ובני משפחותיהם מאזור המרכז דורשת גם היא השקעה רבה, שכן הצלחתם של התלמידים תלויה בכך שיקבלו כוחות הוראה מהשורה הראשונה. ההוצאות השוטפות כבידות מאד ומאיימות על המשך קיומם והתפתחותם של המוסדות. כ- 80% מהתקציב מכוסה על ידי משרד החינוך באמצעות רשת החינוך התורני ושאר התקציב מוטל על כתפיהם של המנהלים.

כאשר כל מנהל במקומו מנסה להתמודד עם הסכומים הנדרשים להתנהלות השוטפת, המשימה היא כמעט בלתי אפשרית. רק באיחוד כוחות, ובפעולה משותפת למען המטרה הגדולה הזאת של הגברת החינוך היהודי, הזהות היהודית וחיזוק המורשת היהודית בגליל, ניתן בע"ה לקוות שאכן יצליחו המוסדות האלה להתרחב ולהביא עוד ועוד משפחות לעמידה יהודית תורנית גאה על משמרתם בארץ הגליל. מטרה זאת תושג בע"ה רק בשילוב ושיתוף פעולה עם אחינו ואחיותינו נדיבי עם בארץ ובתפוצות.

בזוהר הקדוש נאמר כי עתיד המלך המשיח להתגלות בגליל. הבה ונפעל ביחד להכין את הגליל לקיומה של נבואה זאת!Treenet